Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπο mlwear.gr ο χρήστης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα είδη δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων λειτουργιών του Ιστότοπου είναι:

Κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την παραγγελία προϊόντων.

Οι χρήστες του mlwear.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων :

α. Κατά την είσοδο και χρήση του Ιστότοπου

 •  Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address)
 •  Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου
 •  Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων
 •  Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές

β.  Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)

 •  Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

γ.  Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

 •  Ονοματεπώνυμο
 •  Τηλέφωνο
 •  Κατοικία
 •  Κωδικός Εισόδου

δ.  Κατά την παραγγελία προϊόντων

 •  Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων
 •  Διεύθυνση αποστολής
 •  Μήνυμα συνοδευτικής κάρτας
 •  Σχόλια παραγγελίας
 •  Επιλογή τρόπου πληρωμής
 •  Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής

Σε περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, η εταιρεία προβαίνει σε συλλογή των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών, που σχετίζονται με την online πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της Τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πληρωμής.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών της.

COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς :

 • Βελτίωση της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου
 • Άμεση και αποτελεσματική λήψη παραγγελιών και αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων
 • Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών
 • Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.
 • Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή ενδιαφέροντα θέματα.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Εταιρεία ενδέχεται να παραχωρεί μόνο τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποστολή και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων σε μεταφορικές εταιρείες, στις οποίες απευθύνεται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση, η Εταιρεία ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα χρηστών μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν ενημέρωσής τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει από την Εταιρεία εντός ευλόγου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 •  Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
 •  Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 •  Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.

Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να απευθύνει εγγράφως αντιρρήσεις προς την Εταιρεία με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών του δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που γίνει αίτηση διαγραφής προσωπικών δεδομένων, τα οποία όμως είναι αναγκαία για την εκτέλεση συναφθείσας σύμβασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να ενημερώνει τον χρήστη αναλόγως.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Η χρήση των υπηρεσιών του mlwear.gr από άτομα ηλικίας κάτω των δέκα οχτώ (18) ετών γίνεται αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Ο γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρει πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:  ARTION
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλέως Πύρρου 44, 47100 Άρτα
ΑΦΜ: 134302984
ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 146686615000
EMAIL : info@mlwear.gr