Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα ή περισσότερα προϊόντα με δικά σας έξοδα εντός 14 ημερών το πολύ. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα  πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, με τις ετικέτες να είναι προσαρτημένες και σε άριστη κατάσταση όπως όταν παραδόθηκε το προϊόν και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς και το ειδικό έντυπο επιστροφής.

Εάν το προϊόν μας επιστραφεί σε άλλη κατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή.

  • Αν ο σκοπός της επιστροφής είναι η αντικατάσταση με άλλο ίδιο προϊόν διαφορετικού μεγέθους, μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που το νέο προϊόν είναι διαθέσιμο.
  • Αν ο σκοπός της επιστροφής είναι η αντικατάσταση με άλλο διαφορετικό προϊόν και το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας, πρέπει να καταθέσετε τη διαφορά. Αν είναι μικρότερης αξίας, τότε η διαφορά πιστώνεται στο λογαριασμό σας για μελλοντική χρήση.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν ισχύει η δωρεάν αποστολή.

  • Αν ο σκοπός της επιστροφής είναι η επιστροφή χρημάτων, γιατί, για τους δικούς σας λόγους δεν θέλετε το προϊόν, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο από την εταιρεία μας του προϊόντος, με τραπεζική κατάθεση, αφού αφαιρεθούν τα τυχόν έξοδα αποστολής.

Αν η επιστροφή οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν ή σε διαφορετικό προϊόν από αυτό που παραγγείλατε, τότε τα έξοδα επιστροφής καλύπτονται από την ML WEAR.

Εσώρουχα και μαγιό δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιστροφή προϊόντος, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία (τηλεφωνικά ή με e-mail) με την ML WEAR, και να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο επιστροφής.

Ειδικό έντυπο επιστροφής προϊόντων (αρχείο .pdf)