Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών αυτού του ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης του mlwear.gr όπως περιγράφονται στο παρόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο mlwear.gr.

Στοιχεία Επιχείρησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:  ARTION
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 48200 Φιλιππιάδα
ΑΦΜ: 134302984
ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 146686615000
EMAIL : info@mlwear.gr

Η Artion (στο εξής η «Εταιρεία») έχει το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο mlwear.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρεία.

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού ή τμήμα του δεν επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο ιστότοπος περιλαμβάνει ακριβείς, έγκυρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Ωστόσο δεν φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής ή προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Στον ιστότοπο mlwear.gr υπάρχουν «σύνδεσμοι» προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων την διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία και δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη των χρηστών και υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για  την περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος mlwear.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του mlwear.gr όπου και εφ’ όσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account) και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους ενώ η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρεία αποστέλλει επικοινωνίες δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε κατά τη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών αποκλειστικά για τις ανάγκες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών.

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή επικοινωνεί με την εταιρεία συναινεί στο να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ενημέρωση, ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων του. Σε κάθε είδους επικοινωνία με το χρήστη η Εταιρεία κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά της και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ζητά τον τερματισμό της επικοινωνίας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Η χρήση των υπηρεσιών του mlwear.gr από άτομα ηλικίας κάτω των δέκα οχτώ (18) ετών γίνεται αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Ο γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρει πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπο mlwear.gr ο χρήστης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα είδη δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων λειτουργιών του Ιστότοπου είναι:

Κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την παραγγελία προϊόντων.

Οι χρήστες του mlwear.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων :

α. Κατά την είσοδο και χρήση του Ιστότοπου

 •  Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address)
 •  Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου
 •  Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων
 •  Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές

β.  Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)

 •  Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

γ.  Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

 •  Ονοματεπώνυμο
 •  Τηλέφωνο
 •  Κατοικία
 •  Κωδικός Εισόδου

δ.  Κατά την παραγγελία προϊόντων

 •  Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων
 •  Διεύθυνση αποστολής
 •  Μήνυμα συνοδευτικής κάρτας
 •  Σχόλια παραγγελίας
 •  Επιλογή τρόπου πληρωμής
 •  Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής

Σε περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, η εταιρεία προβαίνει σε συλλογή των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών, που σχετίζονται με την online πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της Τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πληρωμής.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών της.

COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς :

 • Βελτίωση της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου
 • Άμεση και αποτελεσματική λήψη παραγγελιών και αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων
 • Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών
 • Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.
 • Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή ενδιαφέροντα θέματα.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Εταιρεία ενδέχεται να παραχωρεί μόνο τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποστολή και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων σε μεταφορικές εταιρείες, στις οποίες απευθύνεται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση, η Εταιρεία ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα χρηστών μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν ενημέρωσής τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει από την Εταιρεία εντός ευλόγου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 •  Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
 •  Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 •  Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.

Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να απευθύνει εγγράφως αντιρρήσεις προς την Εταιρεία με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών του δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που γίνει αίτηση διαγραφής προσωπικών δεδομένων, τα οποία όμως είναι αναγκαία για την εκτέλεση συναφθείσας σύμβασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να ενημερώνει τον χρήστη αναλόγως.